2022.12.28

Konkursy i wsparcie zewnętrzne dla NGO w 2023 roku

Informujemy, że trwa nabór ofert w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego
w 2023 roku w dziedzinie:

- kultury fizycznej,

- kultury,

- turystyki i krajoznawstwa.

Termin składania ofert:  9 stycznia 2023 roku.

Szczegółowe informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umww.pl  w zakładce Otwarte Konkursy Ofert.