2023.12.07

Na drodze powiatowej w Smaszewie będzie bezpieczniej

Powiat Turecki pozyskał dofinansowanie z funduszy krajowych, a dokładnie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% wartości umowy, na wykonanie chodnika w Smaszewie na drodze powiatowej nr 4583P.

Wartość umowy wynosi - 499.831,24 zł. Pozostałe 20% wartości inwestycji zostanie pokryte z budżetu Powiatu Tureckiego.

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Roman Kacprzak w obecności Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego w dniu 7 grudnia br., podpisał umowę na realizację przebudowy powyższej drogi. Ze strony wykonawcy inwestycji umowę podpisał Pan Konrad Marek - reprezentujący firmę  M.K. STELLA z Koła. Nowy chodnik będzie oddany do użytku w czerwcu przyszłego roku.

Zdjęcia