Szkolenia grupowe

Szkolenia grupowe organizowane są przez powiatowy urząd pracy, na podstawie planu szkoleń grupowych, ustalonego na dany rok kalendarzowy. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu grupowym składają do powiatowego urzędu pracy kartę kandydata na szkolenie grupowe.

Informacja o naborach:
http://turek.praca.gov.pl/biezace-formy-aktywizacji

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Turku:
www.turek.praca.gov.pl

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Turku:
pokój nr 9, stanowisko nr 21, tel. 63 280 23 57