2020.07.01

Szkolenia komputerowe dla mieszkańców obszaru LGD

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci odbycia kursów komputerowych na różnych poziomach zaawansowania w ramach projektu „LEVEL UP – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców obszaru LGD”

Dla kogo skierowane jest wsparcie?

- osoby w wieku 25 lat i więcej,

- osoby zamieszkujące na terenie Powiat turecki oraz w gminie Kościelec (Powiat Kolski).

Co oferujemy?

- szkolenia zróżnicowane pod kątem tematu i wymiaru:

1. Moduł podstawowy poziom A - (obszar informacja, komunikacja, tworzenie treści), 7 grup, liczebność grupy: 8-12 osób, wymiar godzinowy szkolenia – 60 godzin lekcyjnych.

2. Moduł średniozaawansowany poziom B – (obszar informacja, komunikacja, tworzenie treści), 7 grup, liczebność grupy: 8-12 osób, wymiar godzinowy szkolenia – 120 godzin lekcyjnych.

3. Moduł zaawansowany poziom C – (obszar informacja, komunikacja, tworzenie treści), 7 grup, liczebność grupy: 8-12 osób, wymiar godzinowy szkolenia – 160 godzin lekcyjnych.

4. Moduł podstawowy z elementami bezpieczeństwa w sieci poziom A – (obszar informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo), 7 grup, liczebność grupy: 8-12 osób, wymiar godzinowy szkolenia – 120 godzin lekcyjnych,

- materiały szkoleniowe i dydaktyczne,

- obsługę trenerów z doświadczeniem i wysokimi kompetencjami,

- sale szkoleniowe blisko miejsca zamieszkania.Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Turecka Izba Gospodarcza

Tel. 63 289 18 89

e.kowalska@tig.turek.pl