2024.07.01

Zarząd Powiatu Tureckiego otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za 2023 r.

None

Zarząd Powiatu Tureckiego otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium. Chociaż radni nie byli w swoich głosowaniach jednomyślni to większość pozytywnie oceniła działania władz samorządu powiatowego w 2023 r.

-Bardzo dziękuję wszystkim radnym za udzielenie absolutorium. Jest mi niezmiernie miło, że Państwo podjęli taką właśnie decyzję i taką uchwałę przegłosowaliście. Bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim urzędnikom z panią skarbnik na czele, bo jeśli chodzi o budżet, prowadzenie tej instytucji jest ona osobą profesjonalną i niezbędną, dokładnie i precyzyjną, a dzięki niej wszystko się udaje. Dyskusja była bardzo rzeczowa i za tę dyskusję wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję również wszystkim naczelnikom wydziałów, dyrektorom jednostek, wszystkim którzy przyczynili się do tego, aby można było ten moment świętować uroczyście i serdecznie - powiedział Starosta Turecki Jan Smak.

 

Zdjęcia