2018.02.09

„Władysław Bartoszewski - życie i działalność”

 

Władysław Bartoszewski - życie i działalność”-pod takimi tytułem wczoraj 8 lutego w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Turku miał swoją inaugurację konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych PowiatuTureckiego.Organizatorem tego wydarzenia jest Starosta Turecki Mariusz Seńko, natomiastPatronat nad Konkursem objęła Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Celem Konkursu było stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów
z zakresu historii własnego kraju poprzez ukazywanie postaci wybitnych polityków. Zadaniem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii Polski XX wieku, a w szczególności o:

 

Władysławie Bartoszewskim - historyku, publicyście, dziennikarzu, pisarzu, działaczu społecznym, polityku, dyplomacie, więźniu Auschwitz, żołnierzu Armii Krajowej w stopniu podporucznika, działaczu Polskiego Państwa Podziemnego, uczestniku Powstania Warszawskiego, Ministrze Spraw Zagranicznych, Senatorze IV kadencji w latach 2007–2015, Sekretarzu Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kawalerze Orderu Orła Białego orazSprawiedliwym wśród Narodów Świata.

W szranki stanęli uczniowie:

Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego / Szkoły Podstawowej Wojciecha z Brudzewa
w Brudzewie,
Szkoły Podstawowej w Miłaczewie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Słodkowie, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Malanowie, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Unicef w Turku, ZespołuSzkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku, I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku.

Konkurs składał się z dwóch kategorii : test z wiedzy i praca pisemna.

Prace pisemne zostały złożone przez uczniów:

Szkoły Podstawowej w Wyszynie, Szkoły Podstawowej w Koźminie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku, Szkoły Podstawowej nr 4 im. gen. M. Smorawińskiegow Turku,Zespołuł Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich.

Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 28.02 br. o godz. 12.00 w auli I LO w Turku, na które już dzisiaj uczestników i Ich opiekunów zapraszamy.

Zdjęcia