Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2017.04.12 Edukacja i sport
II edycja Międzyszkolnego Konkursu „Angielski w Piosence”

W Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyła się II edycja Międzyszkolnego Konkursu „Angielski w Piosence”. Zgodnie z ubiegłoroczną tradycją do udziału w konkursie zaproszono uczniów gimnazjów oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Najważniejszym celem przedsięwzięcia było popularyzowanie nauki języka angielskiego, podnoszenie kompetencji językowych oraz rozwijanie zainteresowań  kulturą krajów anglojęzycznych. W konkursowych zmaganiach wzięły udział reprezentacje: I Liceum Ogólnokształcącego w Turku, Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Turku oraz gimnazjów z Brudzewa, Grzymiszewa, Przykony, Słodkowa, Kowali Pańskich, Cekowa oraz Koła. Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza polegała na indywidualnej rywalizacji uczniów w zadaniach sprawdzających umiejętności językowe w oparciu o popularne piosenki anglojęzyczne. W czasie, gdy uczniowie zmagali się z zadaniami, ich opiekunowie wzięli udział w prezentacji przeprowadzonej przez konsultanta wydawnictwa Oxford University Press - pana Mateusza Grzesiaka. Podczas sprawdzania prac odbyła się druga część konkursu o charakterze  zespołowym, podczas której uczniowie wzięli udział w grach i quizach językowych, które były doskonałą okazją do wspólnej zabawy. Spotkanie zakończyło się rozstrzygnięciem konkursu i wręczeniem nagród zwycięzcom oraz drobnych upominków pozostałym uczestnikom. Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Kwiatkowska z Gimnazjum w Słodkowie, drugie miejsce – Zofia Bąk z Gimnazjum nr 2 w Turku, a  trzecie – Marta Gomułka z tej samej szkoły.  Pomysłodawczyniami i organizatorkami imprezy były nauczycielki języka angielskiego: Wioletta Naglewska, Barbara Oleksy, Magdalena Raźna i Agata Buchali.

2017.04.12 Edukacja i sport
XVII Międzynarodowy Konkurs Stolarski w Szczecinie

W dniach 2 - 3 kwietnia 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku uczestniczyli w XVII Międzynarodowym Konkursie Stolarskim, który odbył się w Szkole Zawodowej Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie. Celem przedsięwzięcia było nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami i szkołami, podniesienie rangi zawodów stolarskich, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania umiejętności stolarskich. Uczestnicy konkursu, w tym reprezentujący ZST w Turku uczniowie klasy III: Tomasz Wojdziak i Jakub Tomasik, musieli wykazać się umiejętnościami w zakresie ręcznej i mechanicznej obróbki drewna, montażu wyrobów oraz obróbki wykończeniowej. Ocenie podlegało wykonanie wyrobu, jego jakość, a także przestrzeganie podczas zmagań konkursowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczniowie otrzymali wyróżnienia i nagrody rzeczowe. Opiekę nad uczniami sprawowała Zofia Gruszczyńska.

2017.04.07 Edukacja i sport
Powiat Turecki wspiera naukę języka niemieckiego

Alle für einen, einer für alle – jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, pod takim hasłem dnia 6.04.2017r. w murach I Liceum Ogólnokształcącego w Turku odbył się II Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego pod honorowym patronatem Starosty Tureckiego. Z niełatwymi zadaniami testowymi i audio - wizualnymi zmierzyli się uczniowie szkół gimnazjalnych z Turku, Słodkowa, Grzymiszewa, Malanowa, Władysławowa, Tuliszkowa i Goszczanowa. Uczestnicy konkursu zgromadzenia w trzyosobowych grupach wykazali się umiejętnością współpracy i doskonałą znajomością niemieckiego. Starosta Turecki Mariusz Seńko w swym wystąpieniu niejednokrotnie podkreślał, że umiejętność posługiwania się językiem niemieckim jest niezmiernie ważna, a na lokalnym rynku pracy to właśnie niemieccy przedsiębiorcy są strategicznymi partnerami handlowymi. Starosta zaakcentował także, że zadaniem priorytetowym dla władz Powiatu Tureckiego jest wzmocnienie skuteczności nauki wielu języków obcych już od pierwszego etapu edukacyjnego. Poziom konkursu okazał się wysoki. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 1 w Turku (Andżelika Bartczak, Nikola Werbińska i Jakub Lempach). Na drugim miejscu uplasowali się uczniowie z tej samej szkoły (Olivia Dobrowolska, Julia Bączyk, Tomasz Wincenciak). Opiekun uczniów p. Aneta Ulańska – Grabowska. Natomiast trzecie miejsce na podium należało do uczniów pani Beaty Sawickiej z Gimnazjum w Grzymiszewie (Jakub Cidyło, Patrycja Fabjańska, Jakub Klimt) Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody z rąk Starosty Tureckiego oraz Dyrektor I LO - Danuty Szczepanik. Ich fundatorami było Starostwo Powiatowe w Turku oraz fundacja Deutsch-Polnisches Jugendwerk. Równolegle, opiekunowie konkursowiczów mieli okazję uczestniczyć w specjalnych warsztatach dla nauczycieli języka niemieckiego zaproponowanych przez organizatorów. Interesujące wykłady z zakresu nauczania fonetyki poprowadził dr Grzegorz Pawłowski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, natomiast o rozwijaniu zdolności językowych na lekcjach języka obcego opowiedziała Patrycja Adamczewska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku. Inicjatorki wydarzenia - panie Aneta Seńko i Agata Dobrowolska zasługują na szczególne słowa uznania za fachową organizację konkursu i promowanie nauki niemieckiego. Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego” udowodnił, że młodzież ceni sobie naukę języków obcych i świadomie wiąże swą przyszłość z kształceniem lingwistycznym, a ideą władz samorządowych jest wsparcie wszelkich działań zmierzających do nauki języka niemieckiego już od etapu wczesnoszkolnego aż po jej kontynuację i rozszerzenie na wszystkich szczeblach edukacji. Istotna jest także umiejętność owocnej i pomyślnej współpracy władz powiatu z placówkami oświaty z wielu gmin. 

2017.04.06 Edukacja i sport
Erasmus + BUS w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

      W dniu 28 marca dzięki inicjatywie Starosty Tureckiego pana Mariusza Seńko oraz Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych CKP  pana Krzysztofa Świerka goszczono w Kaczkach Średnich ekspertów Narodowej Agencji Programu Erasmus +. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu „Erasmus + Bus”  i stało się okazją dla ponad stu uczestników z placówek oświatowych oraz samorządowych do odkrywania nowych możliwości rozwoju edukacji oraz wymiany doświadczeń. Program Erasmus +, jak podkreśla w adresie skierowanym do ZSR CKP zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pani Aleksandra Ścibich – Kopiec, wspiera międzynarodową współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk a także umożliwia realizację działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia oraz nadania jemu wymiaru europejskiego. Po oficjalnym otwarciu konferencji oraz wprowadzeniu do programu Erasmus + odbyły się szkolenia z poszczególnych obszarów projektowych. Pani Izabela Laskowska oraz pan Krzysztof Świerk zapoznali uczestników z możliwościami projektowymi z zakresu Kształcenia i szkolenia zawodowego. Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe  za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. W kolejnym panelu konferencji pani Emilia Halemba z sektora Edukacji szkolnej omawiała projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” oraz „Partnerstwa Strategiczne”. Podkreślała tym samym wpływ tego typu projektów na poprawę jakości pracy placówki oświatowej. Zagadnienia związane z Wymianą młodzieży oraz Wolontariatem europejskim omówił szczegółowo pan Grzegorz Kucharyk – ekspert z zakresu „pokolenia młodych liderów” czyli sektora Erasmus + Młodzież. Spotkanie w Kaczkach Średnich zakończyło się sesją pytań oraz indywidualnymi konsultacjami z ekspertami. Równolegle do Konferencji odbywały się lekcje „Papiery do kariery” z panem Łukaszem Smogorowskim - ekspertem FRSE dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych, w trakcie których przedstawiono informacje dotyczące dokumentów Europass. Portfolio Europass, składające się z pięciu dokumentów, pozwala obywatelom europejskim zaprezentować swoje umiejętności wiedzę, kompetencje , kwalifikacje i doświadczenie w dowolnym kraju europejskim. Dokumenty Europass uznawane są w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej, w krajach EFTA/EOG oraz w krajach kandydujących.

2017.04.06 Edukacja i sport
III miejsce w finale wojewódzkim konkursu o bezpieczeństwie dla ZST w Turku

  1 kwietnia 2017 r.  trzyosobowa grupa młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Turku uczestniczyła w finale  IV edycji Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczeństwo wokół mnie”.  Celem przedsięwzięcia było propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród młodzieży oraz rozwijanie jej zainteresowań i umiejętności dotyczących przedmiotowego zagadnienia. Część teoretyczną stanowi test obejmujący materiał podstawy programowej  z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie oraz edukacja dla bezpieczeństwa, a także zagadnienia z zakresu ruchu drogowego, bezpieczeństwa na kąpieliskach i funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa publicznego. Część praktyczna obejmowała sprawdzenie umiejętności z zakresu udzielania  pierwszej pomocy. Organizatorami konkursu byli: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu oraz WOPR Województwa Wielkopolskiego. Patronat honorowy objęli: Wielkopolski Kurator Oświaty, Komendant Miejski Policji w Poznaniu oraz Ochotnicza Straż Pożarna. W tegorocznej  edycji uczestniczyły 23 szkoły z województwa wielkopolskiego. Zespół Szkół Technicznych w Turku reprezentowali: Sylwia Kostrzewa - kl. III TT, Łukasz Jakubowski - kl. III TT i Piotr Kaczmarkiewicz - kl.  III EB. Najlepszy wynik indywidualny zawodów , w części praktycznej obejmującej umiejętności ratownicze z zakresu  pierwszej pomocy,  uzyskała Sylwia Kostrzewa, zdobywając maksymalną ilość punktów. Suma punktów całego zespołu w etapie praktycznym dała ZST trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej.                                            

2017.04.03 Edukacja i sport
„Wiarygodne Szkoły” Powiatu Tureckiego

Decyzją Kapituły IV Edycji 2016/2017 Ogólnopolskiego Programu „Wiarygodna Szkoła” oba technika Powiatu Tureckiego otrzymały tytuł Laureata Programu, który potwierdza Certyfikat Wiarygodności. Zdobycie zaszczytnego tytułu jest jasną deklaracją stosowania przez Szkołę odpowiednich standardów w zakresie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa. Legitymowanie się znakiem firmowym Wiarygodnej Szkoły buduje prestiż placówki zarówno w regionie jak i w Polsce. Certyfikat Wiarygodna Szkoła w lutym br. otrzymało również I Liceum Ogólnokształcące w Turku. Tak więc wszystkie trzy szkoły średnie Powiatu Tureckiego to placówki godne zaufania, reprezentujące odpowiedni poziom nauczania, a jednocześnie będące wiarygodnym partnerem we współpracy.   Gratulujemy !

2017.03.31 Edukacja i sport
ZSR CKP w Kaczkach Średnich na szkoleniu Oventrop

  W dnu 27 marca uczniowie technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z ZSR CKP w Kaczkach Średnich wzięli udział w specjalistycznym szkoleniu zorganizowanym przez firmę Oventrop w jej siedzibie w Broniszach k. Warszawy. Tematyką szkolenia było „Równoważenie hydrauliczne i stabilizacja ciśnienia instalacji grzewczych, chłodniczych oraz wody użytkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi”. Po części teoretycznej uczniowie samodzielnie wykonywali pomiary przepływu instalacji z wykorzystaniem nowoczesnego modelu pomiarowego.

2017.03.29 Edukacja i sport
II Harcerskie Spotkanie z Książką w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

    II Harcerskie Spotkanie z Książką, które po raz drugi odbyło się w dniach 24-26 marca 2017 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku - to dowód na to, że rehabilitacja osób niepełnosprawnych może przybierać różnorakie formy. Jednym z głównych celów tego spotkania była popularyzacja czytelnictwa. Dlatego zachęcono uczestników Zlotu do czytania poprzez zabawę, grę terenową i warsztaty. Harcerski Zlot obfitował w szereg ciekawych wydarzeń. Pierwszego dnia odbyło się „Świeczkowisko. Przy dźwiękach gitary, śpiewie harcerskich piosenek wspaniale bawili się goście: pan Jacek Suszek, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Edukacji, pan Robert Chmielewski, Komendant Hufca ZHP Turek, pan Franciszek Pyziak, Zastępca Komendanta Hufca ZHP Turek oraz Dyrekcja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku. Sobotni dzień upłynął harcerzom na  grze terenowej „W poszukiwaniu Śródziemia”, opartej na fabule książki „Hobbit” J.R.R. Tolkiena. Tego dnia na ulicach naszego miasta można było spotkać przedziwne postacie, które budziły dużą ciekawość przechodniów, można było porozmawiać z czarodziejem Gandalfem, park przy Liceum Ogólnokształcącym opanowały Krasnoludy, natomiast w samym centrum Turku, przy fontannie –  Czarodziej Radagast prosił o uratowanie wyschniętego źródła. Kolejną atrakcją organizatorów Zlotu było  „Spotkanie z książką”. Zapoczątkował go występ Teatru „Makuszaki” w przedstawieniu pt.„Słowik”, po czym wykorzystując zmysły słuchu, węchu i dotyku  rozpoczęła się  książkowa przygoda związana z innowacyjnym czytaniem książek. Zorganizowane przez  Drużynę Harcerskich Nieprzetartego Szlaku ze Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym spotkanie to wspaniała forma integracji, rozwijania samoświadomość, inspiracji do działania i wzmacniania poczucie własnej wartości osób niepełnosprawnych.    

2017.03.28 Edukacja i sport
Zespół „Makuszaki” zwycięzcą „Palmy”

  Zespół ,,Makuszaki” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Turku został Laureatem I nagrody XVIII Festiwalu Szkolnego ,,Plama”, który odbył się w dniu 20 marca br. Prezentowane podczas festiwalu programy artystyczne zespołów złożonych z uczniów turkowskich szkół były ciekawe, pełne różnorodnych pomysłów i dostarczały wielu wrażeń licznie zgromadzonej publiczności. Przedstawienie aktorów Teatru „Makuszaki” zachwyciło wszystkich ciekawą oprawą plastyczną, a sami aktorzy po raz kolejny udowodnili, że potrafią bawić się sztuką, która stwarza im możliwość prezentowania swoich mocnych stron. „Makuszakom” gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów.  

2017.03.24 Edukacja i sport
Dzień Otwarty w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku

 7 kwietnia 2017 r. Dzień Otwarty w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku ! Gimnazjalistów zapraszamy do wzięcia udziału w innowacyjnych warsztachach edukacyjnych. W załączeniu program warsztatów.