Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.07.17 Wydarzenia Ważne!
Wojewódzkie obchody Święta Policji

W ramach obchodów 104. Rocznicy Powołania Policji Państwowej, w Poznaniu odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji. Wśród zaproszonych gości z powiatu tureckiego byli Dariusz Kałużny Starosta Turecki, Elżbieta Karwacka Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich oraz Danuta Szczepanik Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Turku. W imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego, Starosta Turecki Dariusz Kałużny, przekazał na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki - wszystkim Policjantkom i Policjantom Województwa Wielkopolskiego - wyrazy szacunku i wdzięczności za wzorową postawę reprezentowaną w codziennej, jakże odpowiedzialnej służbie. Starosta pogratulował męstwa, odwagi, sumienności i profesjonalizmu w wykonywaniu powierzonych obowiązków na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. Z rąk Michała Zielińskiego Wojewody Wielkopolskiego, nadinsp. Dariusza Augustyniaka I Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz nadinsp. Piotra Mąki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu Brązowy Medal za Zasługi dla Policji w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji otrzymała Danuta Szczepanik Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Turku. Natomiast w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” wyróżniony został mł.asp. Dominik Mąka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Turku  

2023.07.06 Wydarzenia Ważne!
Młode talenty z Powiatu Tureckiego docenione przez ARiMR

Konkurs plastyczny „Ratuję pszczoły z ARiMR” zorganizowany przez Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Mateusza Bukowskiego, skierowany był do dzieci i młodzieży z województwa wielkopolskiego. Konkurs miał na celu m.in. popularyzację roli pszczół w środowisku naturalnym i ich znaczenia dla życia człowieka oraz  rozpowszechnienie wiedzy na temat roślin miododajnych i pszczelarstwa. Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku miała miejsce uroczysta gala finałowa konkursu. Spośród 400 prac z całej Wielkopolski w gronie laureatów znalazły się trzy dziewczynki z Powiatu Tureckiego: II miejsce (przedział wiekowy 7-9 lat) - Hanna Antczak, III miejsce (przedział wiekowy 7-9 lat) - Hanna Rachubińska, III miejsce (przedział wiekowy 5-6 lat) – Marcelina Karbowa. Nagrody zwyciężczyniom wojewódzkiego etapu konkursu, w imieniu Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Mateusza Bukowskiego, wręczało Kierownictwo Biura Powiatowego ARiMR w Turku p. Jan Smak oraz p. Piotr Szewczyński. Gratulacje laureatom przekazał także Starosta Turecki Dariusz Kałużny, który powiedział, że jest dumny z osiągnięć młodych artystów z Powiatu Tureckiego, którzy zdobywają wysokie lokaty w konkursach na szczeblu wojewódzkim, a nawet ogólnokrajowym. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!    

2023.06.29 Wydarzenia Ważne!
Zarząd Powiatu Tureckiego otrzymał absolutorium i wotum zaufania

Zarząd Powiatu Tureckiego otrzymał absolutorium oraz wotum zaufania. Radni byli w swoich głosowaniach jednomyślni, pozytywnie oceniając działania władz samorządu powiatowego. - Chciałbym serdecznie podziękować za jednogłośne udzielenie wotum zaufania i jednogłośnie głosowanie za sprawozdaniem finansowym, a także jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Tureckiego. Te trzy jednogłośne głosowania „za” dedykuję wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego, a także jednostek podległych. To ciężka praca nas wszystkich i ogromna radość, że co roku mogę to powtórzyć. Nieraz się spieramy, ale mianownik jest jeden- żeby mieszkańcom powiatu tureckiego żyło się lepiej. Od początku tworzymy wspaniałą ekipę i za to dziękuję - podsumował wyniki głosowań Starosta Dariusz Kałużny, specjalne podziękowania przekazując na ręce Skarbnik Teresy Borkowskiej.   fot.iTurek

2023.06.28 Wydarzenia Ważne!
LIII Sesja Rady Powiatu Tureckiego

Już dziś, 28 czerwca 2023 r. o godz. 15.30 odbędzie się LIII Sesja Rady Powiatu Tureckiego. W programie Sesji między innymi: Prezentacja oferty szkół wyższych z regionów, Raport o stanie Powiatu, Udzielenie absolutorium.   Link do sesji online – https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/425/rada-powiatu-tureckiego.htm

2023.06.19 Wydarzenia Ważne!
Jubileusz ZHP Turek

Z okazji jubileuszy 100 – lecia powstania Hufca ZHP Turek oraz 50 – lecia nadania imienia Mikołaja Kopernika - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Jan Smak w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim harcerkom i harcerzom, którzy obecnie z dumą i godnością noszą mundur harcerski, jak również tym, którzy już go zdjęli, ale w sercu jeszcze pielęgnują przywiązanie do zasad prawa harcerskiego. Niech w tym jubileuszowym roku i w kolejnych latach działalności towarzyszy Wam radość z bycia harcerzem i przekonanie z bardzo dobrze realizowanych celów statutowych Związku Harcerstwa Polskiego.

2023.06.12 Wydarzenia Ważne!
Nadanie Sztandaru Gminie Władysławów

10 czerwca 2023 r. przedstawiciele Samorządu Powiatu Tureckiego reprezentowanego przez Wicestarostę Władysława Karskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego Piotra Szewczyńskiego, Członków Zarządu Powiatu Tureckiego: Magdalenę Wysocką i Ryszarda Papierkowskiego, a także Radnego Rady Powiatu Tureckiego Zdzisława Wojtkowiaka uczestniczyli w uroczystości poświęcenia i nadania Gminie Władysławów sztandaru.   Na ręce Pani Wójt Elżbiety Klanowskiej w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego złożyli najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania za trud realizacji tej jakże zaszczytnej idei. Nadanie sztandaru Gminie Władysławów jest wielkim wyróżnieniem dla zarządzających gminą, jak i całej społeczności gminnej.   To uhonorowanie dotychczasowej działalności wszystkich samorządowców, społeczników i działaczy różnych środowisk gminnych na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Władysławów. Jeszcze raz życzymy, aby dalsze lata funkcjonowania Gminy już pod płatem sztandaru obfitowały w osiągnięcia służące rozwojowi całej społeczności lokalnej.

2023.06.05 Wydarzenia Ważne!
Z Powiatu Tureckiego na Monte Cassino

W Starostwie Powiatowym w Turku doszło dzisiaj tj. 5 czerwca 2023 r. do wyjątkowego spotkania władz powiatowych z mieszkańcami Powiatu Tureckiego, którzy 18 maja br. wzięli udział w corocznym biegu w 79 rocznicę zakończenia zwycięskiej walki z udziałem polskich żołnierzy pod Monte Cassino. Ośmioosobowa grupa zawodników z Powiatu Tureckiego i jedyna z Polski w składzie:  Marek Brzustowicz, Krzysztof Matuszak, Andrzej Nowinowski, Tomasz Łuczak, Janusz Rupnik, Arkadiusz Dziurzyński, Radosław Szafoni oraz Jacek Pilarski przebyła 2000 km, by ostatecznie przebiec 10 km. i oddać hołd poległym Polakom pod Monte Cassino. Wyjątkowości spotkania nadała nie tylko podniosła tematyka spotkanie, ale i jego miła atmosfera oprawiona wrażeniami zawodników podczas prezentacji zdjęć i filmików z biegu i pobytu na Monte Cassino.   Starosta Dariusz Kałużny wraz z Wicestarostą Władysławem Karskim w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego nie kryjąc wzruszenia pogratulowali biegaczom realizacji podjętego wyzwanie, a przede wszystkim wyrazili wielki szacunek dla Ich postawy i patriotyzmu oraz podziękowali za godne reprezentowanie Powiatu Tureckiego podczas tego wydarzenia wręczając pamiątkowe medale. Natomiast ze strony Gości równie serdecznym akcentem było przekazanie na ręce Gospodarzy spotkania upominków przywiezionych w Monte Cassino.

2023.05.23 Wydarzenia Ważne!
Podziękowania organizatorów za wsparcie Majówki Powiatu Tureckiego 2023

Podziękowania dla partnerów wydarzenia: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Oddziału Terenowego w Poznaniu. Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu oraz Biura Powiatowego w Turku Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oddziału regionalnego w Poznaniu oraz Placówki terenowej w Turku  Podziękowania dla jednostek Powiatu Tureckiego: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Podziękowania dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. Podziękowania za wsparcie dla partnerów Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich: Marki Kubota oraz firmy POLSAD Ambro Logistics z Grupy Ambro Grupy BOSCH Podziękowania za wsparcie wydarzenia dla: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Kubacki z Malanowa Mleczarni Turek Spółki McKeen-Beef Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej Klubu Strzeleckiego RCS Panaszew Stowarzyszeniu "Dajmy Szansę" Parafialnemu Zespołowi Caritas Kaczki Średnie Podziękowania  za pomoc w przygotowaniu Majówki dla Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Turku, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Turek,   Komendy Powiatowej Policji w Turku oraz  szpitala w Turku. Za udział dla wszystkich Pań z KGW Wielkopolska Biesiada czyli Majówka Powiatu Tureckiego z Wystawą Rolno-Ogrodniczą oraz Piknik z Produktem Polskim - Powiatowy etap VIII edycji Bitwy Regionów został objęty Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   

2023.05.12 Wydarzenia Ważne!
21. maja Majówka Powiatu Tureckiego

21 maja br. od godz. 9.00 Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich w Powiecie Tureckim stanie się sercem Województwa Wielkopolskiego pod względem ogrodnictwa i rolnictwa oraz wyjątkowych smaków czyli popisów kulinarnych w konkursach: Bitwa Regionów i Kulinaria Powiatu Tureckiego. Przede wszystkim będzie miejscem dobrej zabawy, a to za sprawą Wielkopolskiej Biesiady czyli Majówki Powiatu Tureckiego z Wystawa Rolno-Ogrodnicza i Pikniku z Produktem Polskim- powiatowy etap VIII edycji Bitwy Regionów, zorganizowanej przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Bartosika, Starostę Tureckiego Dariusza Kałużnego, Wójta Gminy Turek Karola Mikołajczyka i Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich Elżbietę Karwacką. ZAPRASZAMY!!! https://poznan.tvp.pl/69915021/wielka-majowka-w-kaczkach-srednich-17052023?fbclid=IwAR3iQ0_7aIa1gGQzqosxzqCFsaESAkYdoTGxbEgUmYZ0MNV6ocv1sdZm3FQ

2023.05.08 Wydarzenia Ważne!
Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza

Najlepsze życzenia zdrowia oraz jak największego grona fascynatów słowa pisanego z okazji Dnia Biblitekarza i Bibliotek dla wszystkich Bibilotekarzy z Powiatu Tureckiego  przekazuje  Samorząd Powiatu Tureckiego